Home » Uslovi

Uslovi

OTKUPLJUJEMO:

NAPOMENA: Detaljne uslove otkupa objavljujemo na otkupnim mestima prema aktuelnim kulturama.

USLOVI ZA OBRAČUN OTKUPLJENE ROBE:

 
1. DA NAJKASNIJE TRI DANA OD PREDAJE DOĐETE NA OBRAČUN I NAPRAVITE RAČUN AKO STE U PDV SISTEMU.
2. POTVRDA O AKTIVNOM STATUSU U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ZA TEKUĆU GODINU.
3. RAČUN U BANCI NA ISTO IME
4. LIČNA KARTA
5. VAGARSKI LIST