Home » NATUR PLASMA

NATUR PLASMA

Agrosilver Natur Plasma2

Agrosilver Natur Plasma2

NATUR PLASMA

Mikrobiološko đubrivo

Poseban sastav ovog preparata i njegovo blagotvorno dejstvo na biljke se stvara u toku prirodnog procesa proizvodnje u kome učesvuju vazduh, svetlost i žive alge. U rastvoru, čiji sastav određuju žive alge, nalaze se sve hranjive materije neophodne za uravnotežen rast i razvoj useva: makro, mezo, mikroelementi (N, P, K, Mg, S, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co, Na, C), vitamini, esencijalne i neesencijalne aminokiseline i biljni stimulatori rasta (auksin, citokinin).

 

Hranjive materije u ovom rastvoru obezbeđuju optimalan odnos pristupačnih hranjivih materija koji su neophodni svim biljkama u toku vegetacije. Zahvaljujući tome Natur Plasma se može koristiti za sve kulture.

 

Kako deluje Natur  Plazma:

 

  • U Natur plazmi ima 3*10/7 algi/ml Chlorella vulgaris
  • Alge su manje od otvora stome, pa tako i u sušnim uslovima (dovoljna je rosa) prodire u bijku. Zajedno sa algama unosimo i aminokiseline, enzime, hormone i mikro i mezo elemente sa svim njihovim pozitivnim karakteristikama
  • Bogata je lako pristupačnim mikroelementima koji se lako transportuju iz lista kroz celu biljku do korena. Ovi elementi indirektno utiču i na lakše usvajanje elmenata iz zemljišta(N i P se lakše usvaja ako ima dovoljno Mg, a usvajanje K pomaže Mn i Fe)
  • Dobra obezbeđenost mikroelementima povećava otpornost biljke jer Biljke u dobroj kondiciji su otporne na bolesti.
  • Hormoni iz Natur Plasme pospešuju rast biljke. Intenzivan rast korena i zelenih delova
  • Biljke su otpornije na ekstremne vremenske uslove. Regeneriše, održava biljku zelenom. Dinamičan, snažan razvoj. Biljke počinju intenzivno rasti nakon nekoliko dana. Stimuliše razvoj, prinos, kvantitet i kvalitet.
  • Alga u zemljištu rastvara organsku materiju, obogaćuje zemljište

PRIMENA:

U ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu u koncentraciji 1 – 3 %

                 Žitarice: 2 – 3 l/ha, u fazi bokorenja i početkom cvetanja

                 Kukuruz: 2 – 3 l/ha, u fazi između 5 – 10 lista

                 Suncokret: 2 – 3 l/ha, u u fazi od 3 lista do faze formiranja glavice

                 Šećerna repa: 2 – 3 l/ha, pred zatvaranje redova i 15 dana nakon prvog tretmana

                 Uljana repica: 2 – 3 l/ha , u proleće početak vegetacije i  fazi formiranja cvetnih

                 pupoljaka

 

 Način primene: Folijarno,zalivanjem ili kroz sistem kap po kap.

 

Karenca: 0 dana

Mere bezbednosti: Prilikom rukovanja preparatom pridržavati se osnovnih mera predostrožnosti propisanih zakonom.

Skladištenje: Na suvom , zasenčenom mestu, na temperaturi do 16 °C- 12 meseci

 

Distributer:  “Agro Silver” d.o.o. , Aleksandrovi Salaši 110, Subotica, tel: 024/587-455, 882-081

                        e-mail: agrosilverdoo@gmail.com

Agrosilver Natur Plasma1

Agrosilver Natur Plasma1