Home » Cenovnik » Obaveštenja » Natur Plasma u uljanoj repici

Natur Plasma u uljanoj repici


Optimalno vreme primene je kada se radi prvi tretman protiv insekata u martu mesecu, zajedno sa insekticidom. Doza primene je 2-2.5 lit/ha.,ili 1.2-1.5 lit/ kat.jutru.

Ima odličan efekat na bolje ukorenjavanje ulj.repice (jer ima u rastvoru auksine i citokinine), koren je bolje razvijen, a sa druge strane podstiče jače grananje repice, a time veći broj mahuna , time direktno i prinos.Sadrži esencijalne i neesencijalne aminokiseline, tako “štedi” biljkama energiju, bolje ih kondicioniše i one tako lakše prevazilaze različite stresne situacije (nedostatak padavina, visoke temperature, niske temp.,grad, i dr.). Enzimi koji se u njoj nalaze su “aktivatori ” veoma značajnih fizioloških funkcija kod ulj. repice. Visok sadržaj Mg, obezbeđuje veći intenzitet fotosinteze (jer je Mg osnovni sastojak hlorofila) i kao rezultat toga biljke duže ostaju zelene, i time produkuju veću količinu org. materije i prinos na kraju vegetacije.

Comments are closed.